Project Description

Home>Booktrailers>Soños á beiramar

Soños á beiramar

Outros vídeos

Soños á beiramar

Soños á beiramar, con texto de Rosa Estévez Gantes e ilustracións de Rafa Antón, é o relato dunha divertida xornada de xogos e confidencias entre dúas amigas que comparten sentimentos e emocións.

Enlaces de interese:

Outros vídeos