Project Description

Home>Booktrailers>Leo Lionni – Entre mundos

Leo Lionni – Entre mundos

Outros vídeos

Leo Lionni – Entre mundos

A autobiografía Entre Mundos de LeoLionni inspíranos un booktrailer protagonizado por Frederick, Nadarín, Pequeno Azul e Pequeno Amarelo, Cornelio e outros personaxes que saen das páxinas dos libros.

Enlaces de interese:

Outros vídeos