Project Description

Home>Booktrailers>Fab, o monstro amarelo

Fab, o monstro amarelo

Outros vídeos

Fab, o monstro amarelo

Fab, o monstro amarelo é un clásico divertido de Carme Solé Vendrell protagonizado por unha simpática criatura que esquece as súas preocupacións para axudar os demais. Unha homenaxe ao ilustrador David McKee e a algúns dos seus personaxes máis queridos.

Enlaces de interese:

Outros vídeos