Project Description

Home>Actualidade>El artista que pintó un caballo azul

El artista que pintó un caballo azul

Otros vídeos

O expresionista Franz Marc pintou o Cabalo Azul que inspirou este libro prohibido polo nazismo. Nun novo formato acartonado para prelectores, unha proposta que incentiva o descubrimento das cores e a liberdade creativa.

Enlaces de interés:

Otros vídeos