Project Description

Home>Booktrailers>Cos brazos abertos

Cos brazos abertos

Outros vídeos

Cos brazos abertos

Cos brazos abertos, de Antonio Rubio e Maria Girón, preséntanos unha escola diversa e integradora, onde nenas e nenos de diferentes procedencias conviven felices e en harmonía. Un canto á esperanza dun mundo fraterno e igualitario, onde todas e todos temos cabida.

Enlaces de interese:

Outros vídeos