Por que? - Booktrailer

Fronte á barbarie da guerra, este libro visual ilustrado por Nikolai Popov alenta os lectores a seren promotores do diálogo, da tolerancia, da convivencia e da paz.

Enlaces de interese:
Por que? no catálogo de «Libros para soñar»